Rivstart A1 + A2 kapitel 6 s. 62- 63

5.0 (2 reviews)
att dela ut
Click the card to flip 👆
1 / 30
Terms in this set (30)
att flytta tillbakato move backatt experimenterato experimentett experimentan experimentatt sluta ito end inatt byggato buildatt fortsättato continueatt ta patent påto patentatt tjäna pengarto earn moneycirkaabout, approximatelyen fondfundatt dela utto distributeatt besökato visitatt kombinerato combineatt dradraw, pullett streckline, markatt bytato change, to exchangemellanbetween, amongmenbutunderstrukenunderlinedutomlandsabroad