Gallstenssjukdom

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Fat, Female, Forty, Fertile
Vilka personer har störst riskas att drabbas av gallstenssjukdom? Ledtråd, tänk FFFF!
Cirka 30 %
Ungefär hur stor andel av de med gallstenar får någon gång symptom av dessa?
Smärta
Vanligaste symptomet vid gallsten?
Under höger arcus, med ustrålning mot ryggen och höger skuldra.
Beskriv smärtans typiska lokalisation vid ett gallstensanfall!
Beror på stenens lokalisation. Vid sten som täpper till gallblåsans utförsgång eller ductus cysticus upplevs detta som återkommande kolikartade smärtor.

Vid sten som täpper till de djupa gallgångarna (Ductus hepaticus och Ductus choledochus) upplevs en mer dov, djupt belägen molvärk.

Vid sten kring Papilla vateri upplever patienten kolikartade smärtor förlagda till epigastriet.

Denna skillnad beror på att de djupa gallgångarna inte har lika kraftig muskulatur som gallblåsan och Ductus cysticus.
Beskriv smärtan typiska karaktär vid ett gallstensanfall!
Illemående och kräkningar
Ge exempel på andra symptom än smärta vid ett akut gallstensanfall!
Psykisk stress, opioider och fet mat
Gallstenssjukdomen kan utlösas av stimuli som ger ökad muskulär aktivitet i gallvägarna, nämn några sådana stimuli!
Gallstenssjukdomen: Smärtan blir värre efter matintag.

Ulcus: Smärtan lindras av matintag.
Beskriv en typisk skillnad avseende smärtan vid ulcus respektive gallstenssjukdomen!
Anamnes: Läkemedel, tidigare anfall, stress, matintag etc.
Status: Mjuk buk, med ömhet vid djup palpation under höger arcus.
Gallstenssjukdomen, diagnos?
Ulcus ventriculi/duodeni, njurstensanfall, koronarinsufficiens, hjärtinfarkt, appendicit
Differentialdiagnoser till gallstenssjukdom?
Kolecystit, perforation, pankreatit, kolangit, gallstensileus
Ange fem komplikationer till gallsten!
SANT (cirka en procentenhets ökning)
SANT eller FALSKT?
Stenar i gallblåsan ökar risken för gallblåsecancer.
Ductus cysticus
Vilken gallväg är det som delas vid kolecystektomi?
Gallstensanfall, kolecystit, koledokussten, kolangit och gallstenspankreatit
Fem symptomatiska tillstånd som kan uppstå till följd av gallsten?
Kolesterolstenar, svarta pigmentstenar, bruna pigmentstenar
Tre typer av gallstenar?
Levercirros och hemolys
Ge exempel på två tillstånd som kan ge upphov till svarta pigmentstenar!
Infektion
Ge exempel på ett tillstånd som kan ge upphov till
Attackvis debut 15-60 minuter efter måltid med en duration upp till 6-8 timmar.
Beskriv hur smärtan vid ett gallstensanfall brukar förhålla sig till måltid!
Leverstatus (inkl. pankreasamylas), CRP och LPK, eventuellt troponin (för differentialdiagnostik), urinsticka
Labprover vid misstänkt gallstensanfall?
Injektion Toradol 30mg/ml, 1 ml intravenöst eller intramuskulärt.
Du misstänker ett akut gallstensanfall, terapeutisk handläggning?
Ketorolak
Toradol, generiskt namn?
NSAID
Toradol, preparattyp?
Spasmofen (1-2 ml injektion)
Patient med misstänkt gallstensanfall men överkänslighet mot NSAID, val av smärtlindring?
Flera aktiva substanser, inklusive kodein, metylskopalamin och morfin.
Spasmofen, innehåll?
Intravenös injektion morfin
Patient med misstänkt gallstensanfall som har erhållit intravenös injektion av 1 ml (30 mg/ml) Toradol (Ketorolak), men har trots det väldigt ont. Du misstänker dock fortfarande gallstensanfall, handläggning?
Omprövning av diagnos samt inläggning för vidare utredning.
Patient med misstänkt gallstensanfall som har erhållit intravenös injektion av 1 ml (30 mg/ml) Toradol (Ketorolak), men har trots det väldigt ont. Du administrerar intravenöst morfin, men patienten har fortfarande ont, handläggning?
Patienten får återgå till hemmet med supp. Pronaxen. Polikliniskt ultraljud beställes inom fyra veckor. Vid upprepade gallstensanfall bör patienten följas upp med återbesök på kirurgmottagningen för ställningstagande till elektiv kolecystektomi.
Patient med typiska gallstenssmärtor har erhållit 1 ml (30 mg/ml) Toradol (Ketorolak) och svarat bra på detta. Handläggning?
90-95 %
Hur stor andel av alla kolecystiter orsakas av gallsten som fastnat i gallblåsehalsen, ductus cysticus eller ductus koledokus
Patient med känd gallstensproblematik som under några timmar upplevt successivt stegrande molvärk nedom höger arcus/epigastriet, ofta med utstrålning mot ryggen och höger skuldra.

Feber eller subfebrilitet, allmän sjukdomskänsla, illamående och ibland kräkningar.

Enstaka patienter är septiska och allmänpåverkade.
Kolecystit, typisk anamnes?
Feber. Kraftig palpationsömhet under höger arcus/över epigastriet, ofta med lokal peritonitretning. Ibland kan en resistens palperas.
Kolecystit, status?
Leverprover (inklusive pankreasamylas), blodstatus, elektrolytstatus, LPK och CRP, U-sticka
Kolecystit, labprover?
Akut ultraljudsundersökning av övre delen av buken. EKG för differentialdiagnostik. Lungröntgen och DT buk kan också bli aktuellt.
Kolecystit, undersökningar?
Basal pneumoni, appendicit, pankreatit, pyelonefrit, gastri/ulcus, hjärtinfarkt, tumör
Kolecystit, differentialdiagnoser?
Fasta. Intravenös vätska. Smärtlindring. Remiss för ultraljud. Rundodling och intravenös antibiotika (Tazocin) vid sepsissymptom. Inläggning med ställningstagande till akut kolecystektomi. Om lång anamnes (> 7 dagar) behandlas patienten istället konservativt med fasta och dropp, ev. antibiotika och/eller ultraljudledd gallblåsedränering.
Kolecystit, handläggning?
Ofta äldre människor med smärtor, förhöjda leverprover, ikterus
Koledokussten, klinisk bild?
Inläggning. Labprover (buk-, blod- och elektrolytprover, eventuellt hepatitserologi), akut DT, ERCP akut och/eller laparoskopisk kolecystektomi. Vis samtidig kolangit ska intravenös antibiotika administreras.
Koledokussten, handläggning?
En inflammation (ofta p.g.a. bakterier) i de djupa gallvägarna p.g.a. avflödeshinder (oftast koledokussten).
Vad är akut kolangit?
Koledokussten, tumör, primär skleroserande kolangit, nyligen genomgången ERCP samt gallvägsstent
Ge exempel på orsaker till akut kolangit!
Septisk patient (feber, frossa och allmänpåverkan). Ikterus. Molvärk nedom höger arcus.
Kolangit, klinisk bild?
Bilirubin, ALP och Gamma-GT
Vilka leverprover brukar vara förhöjda vid kolangit?
Rundodling. Fasta. Inläggning (ev. på IVA). Intravenös antibiotika (Piperacillin/Tazobaktam)
Akut kolangit, handläggning?
Percutaneous Transhepatic Cholangiography
Patienter med akut kolangit ska läggas in. Väl på avdelningen brukar ERCP eller PTC övervägas. Vad står PTC för?
Symptomgivande gallstenssjukdom, t.ex. med återkommande gallstensanfall, kolecystit, koledokussten och kolangit.
Vilken är den främsta indikationen för kolecystektomi vid gallstenssjukdom?
Akut gallstensanfall: Smärtlindring (Toradol)
Kolecystit: Akut laparoskopisk kolecystektomi
Koledokussten: Akut ERCP
Kolangit: Akut ERCP
Pankreatit: Understödjande behandling
Para ihop gallstensanfall, kolecystit, koledokussten, kolangit och pankreatit med följande akuta åtgärder:
Smärtlindring
Akut laparoskopisk kolecystektomi
Akut ERCP (ska användas två gånger)
Understödjande behandling
Max ett alternativ per diagnos!
Ductus cysticus och Arteria cystica
Vid kolecystektomi behöver två strukturer delas och förslutas (med clips alternativt med tråd),
en förlöpandes från gallblåsan och en till gallblåsan. Vilka är de två strukturerna?
Förtjockad gallblåsevägg
Gallstenar i gallblåsan
Perikolecystisk (fri) vätska
Pneumobili
Fyra ultraljudsfynd vid kolecystit?