Järjestysluvut / Ordinal numbers

4.6 (5 reviews)
Mikä päivä tänään on?
Click the card to flip 👆
1 / 35
Terms in this set (35)
yhdeksäs9.kymmenes10.yhdestoista11.kahdestoista12.kolmastoista13.neljästoista14.viidestoista15.kuudestoista16.seitsemästoista17.kahdeksastoista18.yhdeksästoista19.kahdeskymmenes20.kahdeskymmenesensimmäinen21.kahdeskymmenestoinen22.kahdeskymmeneskolmas23.kahdeskymmenesneljäs24.kahdeskymmenesviides25.kahdeskymmeneskuudes26.kahdeskymmenesseitsemäs27.kahdeskymmeneskahdeksas28.kahdeskymmenesyhdeksäs29.kolmaskymmenes30.kolmaskymmenesensimmäinen31.sadas100.tuhannes1000.