69 terms

Br.U3

STUDY
PLAY
aim
cél
conduct
vezet
research
kutatás
satisfaction
elégedettség
value
érték
technical support
technikai támogatás
development
fejlesztés
to maintain
fenntart
defect
hiányosság
to arrange
megszervez, elrendez, intézkedik
department
osztály
to purchase
vásárolni
purchasing department
beszerzési osztály
human resources
emberi erőforrás
finance
pénzügy
quality control department
minőség ellenőrzési osztály
importance
fontosság
participate
részt vesz
as a result of
eredményeképpen
to indicate
jelez
to divide into
részekre oszt
to be divided into
részekre van osztva
customer services
ügyfélszolgálat
to make appointments
időpontokat egyeztetni
managing director
ügyvezető igazgató
ultimate
végső
responsibility
felelősség
to hire somebody
felvenni valakit
to fire somebody
kirúgni valakit
salary
fizetés
wages
heti fizetés
be up to date
lépést tartani valamivel
accountant
könyvelő
chief
to do the books
könyvelést vezetni
keep the account
vezetni a számlákat
balance sheet
egyenleg
to make sure
biztosítani vmit
survey
közvélemény-kutatás
do market research
piackutatást végezni
concerning
vmit illetően
investment
befektetés
share
részvény
unemployment
munkanélküliség
high standard
magas színvonal
launch
piacra dob
slide
dia
rise
emelkedés
market share
piaci részesedés
breakdown
elosztás
key figures
kulcs adatok
briefly
röviden
referring
hivatkozva
note that
vegyük figyelembe
creat
létrehozva
create
létrehoz, teremt
credit
hitel
host
házigazda
logistics
logisztika, anyagbeszerzés
pie chart
kördiagram
purchasing
beszerzés
search engine
internetes kereső program
visitor
látogató
manufacturer
gyártó
questionnaire
kérdőív
play a part
szerepet játszik
be present
jelen van
idea
ötlet
summarize
összefoglal