Forholdet mellem positive og negative ioner i ionforbindelser - sammensatte og simple ioner

NH₄⁺: N³⁻
Click the card to flip 👆
1 / 20