Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Francká říše - letopočty

Get a hint
481
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
481
založení Francké říše Chlodvíkem Merovejským
631
bitva u Wogastisburgu
718
Karel Martel majordomem
732
bitva mezi Tours a Poitiers
751
Pipin Krátký prvním králem z dynastie Karlovců