25 terms

Basisvaardigheden ICT (Onderwijsvak 2 - wiskunde)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kubus
Een veelvlak gevormd door zes vierkanten, die zo geplaatst zijn dat ze telkens één zijde gemeenschappelijk hebben.
Balk
Een veelvlak met zes rechthoekige zijvlakken, acht hoekpunten en twaalf ribben.
Prisma
Een veelvlak waarvan twee grensvlakken congruent -en evenwijdig zijn en waarvan de overige vlakken rechthoeken zijn.
Cilinder
Een ruimtelichaam dat begrensd is door twee gelijke evenwijdige cirkels en door een gebogen vlak.
Kegel
Een ruimtelichaam dat een cirkel als grondvlak heeft en uitloopt in één punt.
Piramide
Een veelvlak bestaande uit een veelhoek als grondvlak en driehoekige zijvlakken vanuit elk van de zijden van de veelhoek naar een gemeenschappelijk punt, de top.
Bol
Een ruimtelichaam waarvan alle punten die het oppervlak vormen zich op exact dezelfde afstand van een punt, het middelpunt, bevinden.
Vierkant
Een vierhoek met vier rechte hoeken en waarvan vier zijden even lang zijn.
Rechthoek
Een vierhoek met vier rechte hoeken.
Parallellogram
Een vierhoek waarvan beide paren van overstaande zijden evenwijdig en even lang zijn.
Ruit
Een vierhoek waarvan alle zijden even lang zijn.
Trapezium
Een vierhoek waarvan één paar overstaande zijden evenwijdig is.
Vlieger
Een vierhoek waarvan één paar overstaande hoeken gelijk is en twee paren aanliggende zijden gelijke lengten hebben.
Lengte
Meetbare grootheid van een afstand.
Graad
Het maatgetal van een hoek.
Hoek
Een deel van een vlak dat begrensd is door twee halfrechten met hetzelfde beginpunt.
Inhoud / Volume
Meetbare grootheid van een ruimtelijk figuur.
Hoogtelijn
Een loodlijn tussen een bepaalde hoek en de overstaande zijde van die hoek.
Zwaartelijn
Een lijn die een hoekpunt met het midden van de overstaande zijde verbindt.
Gelijkzijdige driehoek
Een driehoek waarvan de drie zijden even lang en de drie hoeken even groot zijn.
Bissectrice (Synoniem: deellijn)
De rechte die de hoek in twee gelijke delen verdeelt.
Hypotenusa
Synoniem voor de schuine zijde van een driehoek.
Regelmatige veelhoek
Een veelhoek waarvan alle hoeken en zijden gelijk zijn.
Raaklijnenvierhoek
Een vierhoek gevormd door vier raaklijnen aan eenzelfde cirkel.
Raaklijn
Een rechte die een cirkel in juist één punt snijdt.