65 terms

Nederlands :)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Architect
Ontwerper van gebouwen
Decoreren
Versieren
Democratie
Volk
Exporteren
Uitvoeren naar een ander land
Harmoniëren
Goed samengaan
Inspireren
Iemand een goed idee bezorgen
Introduceren
Voorstellen, naar binnen leiden
Mythe
Verhaal over goden
Religie
Een godsdienst
Vertolken
Onder woorden brengen
Actueel
Nu in de belangstelling staan
Archeoloog
Oudheidkundige
Afleiden
Concluderen, opmaken
Besmettelijk
Je kunt anderen aansteken
Conserveringsmiddelen
Stoffen om te voorkomen dat een product bederft
eXpert
Deskundige
Evolutieleer
Leer van de geleidelijke ontwikkeling van levende wezens van de ene soort naar de andere
Extremist
Iemand die tot het uiterste gaat om zijn politieke doel te bereiken
Farmaceutisch bedrijf
Bedrijf dat geneesmiddelen maakt
Gewraakte
Afgekeurd
Failliet gaan
Niet meer in staat zijn je rekeningen te kunnen betalen
Medisch
Geneeskundig
Immuunsysteem
Afweersysteem tegen ziekten
Gerontoloog
Iemand die veel weet van ouderdomsverschijnselen en -ziekten
Functioneren
Werken, je taak vervullen
Import
Invoer
Massaal
Veel omvattend, enorm uitgebreid
Limiet
Grens
Verbaliseren
Bekeuren
Zich indentificeren
Aantonen wie je bent met bijvoorbeeld een rijbewijs
Ombudsman
Iemand bij wie burgers kunnen klagen als ze zich door de overheid benadeeld voelen
Accepteren
Goed vinden
Asiel
Bescherming
Catastrofe
Ramp
Extreem
Uiterst, hoogst
Gedogen
Toestaan
Humaan
Menslievend
Oogluikend
Niet willen zien
Procederen
Iemand bij een rechter aanklagen en een proces tegen hem/haar voeren
Procedure
Werkwijze
Status
Toestand waarin je je bevindt
Affectief
Met gevoel, met liefde
Autoriteit
Gezaghebber, die namens de regering handelt
Comfortabel
Gerieflijk, waar je plezierig in zit of rijdt
Accessoires
Extra onderdelen
Cruisecontrol
Apparaat waarmee op constante snelheid gereden kan worden zonder gas te geven
Etnisch
Met een andere afkomst en cultuur
Resulteren
Tot gevolg hebben
Zich generen
Zich schamen
Materiële
Betreft geld en bezittingen
Moreel
Wat goed of verkeerd is
Massaal
Met veel tegelijk
Bio-industrie
Het massaal fokken van onder andere kippen en varkens
Officieel
Door de leiding vastgesteld
Nautisch evenement
Bijzonder gebeuren op het water
Oppositiepartij
De partij die niet in de regering zit
Coalitie
Samenwerkende regeringspartijen
Publicatie
Uitgave
Statisch bedrijf
Bedrijf dat onderzoek doet en dat in cijfers aflegt
Inflatie
Geld dat minder waard wordt (minder kunnen kopen voor het zelfde geld)
De gebraden duiven vliegen niemand in de mond
Je moet er moeite voor doen (spreekwoord)
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over
Men praat graag over dingen waar men vol van is (Spreekwoord)
De morgenstond heeft goud in de mond.
Vroeg opstaan is nuttig, prettig (spreekwoord)
Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken
Je mag geen aanmerkingen maken op iets dat je gekregen hebt (spreekwoord)
Zijn mond voorbijpraten
Iets zeggen wat je had moeten verzwijgen (spreekwoord)