zich voorstellen | se présenter | vanaf leerjaar 1 | niveau A1 ( beginners ) | zie ook www.nufransleren.nl

;