43 terms

Pellach uned 3 (Gogledd Cymru)

STUDY
PLAY
yn anffodus
unfortunately
diolch byth
thank goodness
chwyrnu
to snore
grisiau
stairs
gwaelod
bottom
crynu
to shake (to shiver)
rywsut
somehow
llanast
mess
ar hyd
along
gwifrau
wires
gwaetha
worst
drosodd
over
llawr
floor
yn hollol
completely (exactly)
gwyllt
wild
grisiau
stairs
simdde
chimney
rhuthro
to rush
i ffwrdd â hi
off she went
mellten
lightning bolt
dal
to catch
gwastad
flat
tramor
foreign (overseas)
ymddiswyddo
to resign
brwydro
fighting
parhau
to continue
daeargryn
earthquake
graddfa
scale
difrifol
serious
lladd
to kill
penderfynu
to decide
Caergrawnt
Cambridge
erbyn
by (by the time that)
hollol
completely
distaw
quiet
trafferth
trouble
dal
to catch, still
bron
almost
negeseuon
messages
nunlle
nowhere
ochr
side
syndod
surprise
esbonio
to explain