After 2

When it feels as though all is lost, the two reunite and live happily ever after.
Click the card to flip 👆
1 / 36
Terms in this set (36)
Asswipe!Cacaciosule!Did you call me an asswipe?Mi-ai spus că sunt un cacaciosule?You just called me an asswipe.Tocmai mi-ai spus că sunt un cacacios.I guess I just imagine it.Cred că doar mi-am imaginat.Guess so.Așa cred.I was trying to hold the elevator for you.Încercam să țin liftul pentru tine.Sure, you were.Sigur că da.I'm just trying to make an impression.Încerc doar să fac o impresie.Well, you certainly succeeded at that.Ei bine, cu siguranță ai reușit acest lucru.Excellent memory.Excelentă memorie.I'm impressed.Sunt impresionată.She makes quite the impression.Ea face o impresie deosebită.You two know each other?Voi doi vă cunoașteți?Now, if you ladies will excuse me.Acum, vă rog să mă scuzați, doamnelor.Are you exciting to get going?Ești nerăbdător să pornești?Let's introduce you to the boss.Să te prezint șefului.Shut the **** up and listen to me!Taci naibii din gură și ascultă-mă!This might not be the best time for introductions.S-ar putea ca acesta să nu fie cel mai bun moment pentru prezentări.Why don't I show you your office?Ce-ar fi să-ți arăt biroul tău?On it.Pe el.I apologize for the mess.Îmi cer scuze pentru mizerie.We've been short on interns lately and we're a bit backlogged.În ultima vreme am avut puțini stagiari și suntem un pic în urmă.That seems crazy to me.Asta mi se pare o nebunie.People I know would kill for an internship here.Oamenii pe care îi cunosc ar ucide pentru un stagiu aici.I know, it's just that Vance has this small problem with firing them after day.Știu, doar că Vance are o mică problemă cu concedierea lor după o zi.But that's not going to happen to you.