1 / 25

Akademiske ord, verb 101-125

Get a hint
å tillegge
Click the card to flip