64 terms

Romanian, Teach Yourself - Unit 10 - Key words and phrases

Key words and phrases from Unit 10 of Teach Yourself Romanian (2003)
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

a ajuta
to help
aprovizionat, aprovizionată, aprovizionaţi, aprovizionate
supplied
a aşeza
to place, to site
a se aşeza
to sit down
bătrân, bătrână, bătrâni, bătrâne
old (of persons)
băutură, băuturi (f.)
drink (f.)
bineînţeles
of course, naturally
ceva
something
confortabil, confortabilă, confortabili, confortabile
comfortable
a considera
to consider
cumpărătură, cumpărături (f.)
shopping, purchase (f.)
curând
soon
cuţit, cuţite (n.)
knife (n.)
examen, examene (n.)
examination (n.)
farfurie, farfurii (f.)
plate (f.)
fiu, fii (m.)
son
fiică, fiice (f.)
daughter
furculiţă, furculiţe (f.)
fork (f.)
gol, goală, goi, goale
naked, empty
important, importantă, importanţi, importante
important
a invita
to invite
a împlini
to fulfil
a se împlini
to be completed, to pass (of years)
a începe
to begin
a lăsa
to leave
a lăuda
to praise
lingură, linguri (f.)
spoon (f.)
linguriţă, linguriţe (f.)
teaspoon (f.)
masă, mese (f.)
table (f.)
meniu, meniuri (n.)
menu (n.)
mâncare, mâncăruri (f.)
food, dish (f.)
a se muta
to move house
neapărat
without fail
a se ocupa de
to deal with
ocupat, ocupată, ocupaţi, ocupate
busy
a oferi
to offer
pahar, pahare (n.)
glass (n.)
parcă
seemingly, as if
a petrece
to pass
petrecere, petreceri (f.)
party, celebration (f.)
piaţă, pieţe (f.)
square, market (f.)
a plictisi
to bore
a se plictisi
to get bored
plin, plină, plini, pline
full
politicos, politicoasă, politicoşi, politicoase
polite
prea
too (much)
rochie, rochii (f.)
dress (f.)
a servi
to serve
servit, servită, serviţi servite
served
sigur, sigură, siguri, sigure
sure, certain
singur, singură, singuri, singure
alone
şerveţel, şerveţele (n.)
napkin (n.)
tacâm, tacâmuri (n.)
place setting (at table), cutlery
tirbuşon, tirbuşoane (n.)
corkscrew (n.)
tânăr, tânără, tineri, tinere
young
a avea de toate
to have everything
de curând
recently
a face cumpărături
to do the shopping
a întinde faţa de masă
to lay the tablecloth
a merge la cumpărături
to go shopping
peste două săptămâni
within two weeks
a pune masa
to lay the table
zi de naştere
birthday
ziua lui
his birthday