Kromosom-mutationer og karyotyper

Angiv syndrom/kromosom-mutation for følgende karyotype:
47,XX + 21
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
Monosomi X, dvs. Turners syndrom

Generelt er det VANSKELIGERE at overleve med FOR LIDT genetisk materiale - som ved en monosomi - ift. for meget genetisk materiale, som ved en trisomi
Derfor er der også kun én monosomi, som man kan overleve, men flere trisomier!

Hos karyotypisk normale kvinder, dvs. 46, XX, vil det ene X i hver celle alligevel inaktiveres!

Det, man mangler, når man kun har ét X = de pseudoautosomale regioner af det manglende X-kromosom, som er det eneste, der ikke inaktiveres ved X-kromosom-inaktivering
Trisomi 21 = Downs

Symptomer
1) Særlige ansigtstræk - skrå øjenspalter, lille næse med kort næseryg etc.
2) Hjertefejl
3) Mental udviklingshæmning

Forventet levetid
KORTERE end normal levetid
50% vil blive 50 år

Intelligens
Mental udviklingshæmning, mild til moderat

Fertilitet
Mænd: næsten altid sterile
Kvinder: nedsat fertilitet, men kan godt få børn
Nævn 3 symptomer, forventet levealder, intelligens og fertilitet for trisomi 18Trisomi 18 = Edwards syndrom Symptomer 1) Karakteristiske ansigtstræk 2) Hjertefejl 3) Mental udviklingshæmning Forventet levetid Meget høj mortalitet, under 10% bliver 1 år gamle Intelligens Svær mental udviklingshæmning Fertilitet Lever ikke til den reproduktive alderNævn 3 symptomer, forventet levealder, intelligens og fertilitet for trisomi 13Trisomi 13 = Pataus syndrom Symptomer 1) Læbe-gane-spalte 2) Hjertefejl 3) Mental udviklingshæmning Forventet levetid KORT, høj mortalitet Kun ca. 5% bliver 1 år Intelligens Udtalt mental udviklingshæmning Fertilitet Lever ikke til den reproduktive alderNævn 3 symptomer, forventet levealder, intelligens og fertilitet for trisomi XTrisomi X Symptomer Ses sjældent fysiske abnormaliteter! --> Giver mening, da alle på nær ét X-kromosom jo alligevel bliver inaktiveret! Dvs. det eneste, man vil have for meget af, er de pseudoautosomale regioner 1) Milde kognitive defekter Forventet levetid Normal Intelligens Normal, evt. milde kognitive defekter Fertilitet Kan være sterileNævn 3 symptomer, forventet levealder, intelligens og fertilitet for monosomi XMonosomi X = Turners syndrom Da det ene x-kromosom alligevel inaktiveres i alle celler, er det eneste, man "mangler", de pseudoautosomale regioner i den manglende kopi af x-kromosomet SHOX-genet forekommer i de pseudoautosomale regioner --> den manglende kopi af SHOX medfører bl.a. lav højde Symptomer 1) Lav højde 2) Bred nakke 3) Hjertefejl Forventet levetid Relativt normal - komorbiditeter som hjertefejl kan sænke den forventede levealder ift. normalen Intelligens Normal Fertilitet De fleste er STERILE pga. misdannelse af ovarierNævn 3 symptomer, forventet levealder, intelligens og fertilitet for 47, XXY47,XXY = Klinefelter syndrom Symptomer 1) Høj med lange arme og ben 2) Hypogonadisme, dvs. små testes 3) Gynækomasti Altså høj og langlemmet + typisk "kvindelige" træk - tænk på det ekstra X Forventet levetid Normal Intelligens Normal, men lidt lavere end deres søskende Fertilitet De fleste mænd er STERILE (hypogonadisme)Nævn 3 symptomer, forventet levealder, intelligens og fertilitet for 47, XYY47, XYY (intet navn) Symptomer 1) Høje (3 gange SHOX-gen i de pseudoautosomale regioner - men tænk ekstra høj som i "ekstra maskulin" pga. ekstra Y som huskeregel) Forventet levetid Normal Intelligens Nedsat intelligens (men inden for normalen) Fertilitet Kan være nedsatHvilke mulige årsager er der til monosomi X?Monosomi X Skyldes oftest et manglende X-kromosom fra faren Skyldes altså NON-DISJUNCTION under meiose hos faren --> En gamet modtager ingen kopier af X-kromosomet Kan dog også skyldes non-disjunction hos morenHvilke mulige årsager er der til trisomi?Trisomi Kan skyldes: 1) Non-disjunction 2) Translokationer Non-disjunction Hyppigste årsag Dvs. at der under meiosen hos den ene forælder sker en SKÆV FORDELING af kromosomer, når cellen deler sig --> Én gamet (kønscelle) ender med at få 3 kopier af genet! Kan enten ske i: 1) 1. meiotiske deling --> gamet får 2 forskellige homologer, dvs. hhv. forælderens paternelle og maternelle kopi 2) 2. meiotiske deling --> gamet får 2 kopier af samme homolog, dvs. 2 kopier af enten forælderens paternelle eller maternelle kopi Translokationer 1) Robertsonsk translokation = Når den lange arm, q, af to kromosomer fusionerer Kan medføre dannelse af foster med enten monosomi eller trisomi 2) Reciprok translokation = Udveksling af genetisk materiale mellem to kromosomer "lige over" Kan medføre PARTIEL trisomi og monosomi, hvis man kun arver det ene kromosom med translokationenHvilke mulige årsager er der til 47, XXY?47, XXY = Klinefelter syndrom Kan skyldes: 1) Non-disjunction hos moren Kan være i 1. eller 2. meiotiske deling - afhængigt af, om det er to forkellige x-kromosom-homologer eller 2 ens homologer 2) Non-disjunction hos faren Må være i 1. meiotiske deling 3) Non-disjunction i mitose tidligt i den embryonale udvikling Må nok være den allerførste mitose, hvis ikke de er mosaik! Dvs. en celle får to kopier af x-kromosomet --> Deler sig og giver ophav til celler med 47, XXY-karyotypeHvilke mulige årsager er der til 47, XYY?47, XYY Kan skyldes: 1) Non-disjunction hos faren Må være i 2. meiotiske deling Dvs. de to søsterkromatider af Y-kromosomet ikke skilles ad --> En gamet modtager 2 Y-kromoosmer 2) Non-disjunction i mitose tidligt i den embryonale udvikling Må nok være den allerførste mitose, hvis ikke de er mosaik! Dvs. en celle får to kopier af Y-kromosomet --> Deler sig og giver ophav til celler med 47, XYY-karyotypeAngiv karyotype for mosaicisme Hvad er årsagen til, at mosaicisme opstår? Hvilken betydning har mosaicisme for fænotypen?Mosaik karyotype F.eks. 46,XX/47,XX + 21 --> Er mosaik for trisomi 21 Dvs. nogle celler har 46 kromosomer, mens andre har 47 pga. en ekstra kopi af kromosom 21 Mosaicismens opståen Opstår pga. NON-DISJUNCTIOn i en TIDLIG MITOSE under den embryonale udvikling Dvs. når der ikke er dannet særlig mange celler, vil der dannes en celle med en mutation --> Alle celler, der dannes herud fra vil have mutationen, f.eks. 47,XX + 21 Resten af cellerne er normale Dvs. man får to forskellige karyotyper Betydning for fænotype Mosaicisme medfører som regel MILDERE klinisk ekspression af fænotypen hos personer med kromosomale sygdommeForekommer der oftest non-disjunction hos moren eller faren?Non-disjunction - der kan medføre trisomi samt ekstra kopier af X-kromosomet - opstår oftest hos MOREN