Demokrati

4.0 (1 review)
Demokrati
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
Direkt demokratiI exempelvis ett klassråd får alla i klassen rösta på olika förslag. I Sverige har vi haft folkomröstningar (t.ex om vi skulle gå över till högertrafik och om vi skulle gå med i EU) och då får alla över 18 år rösta.Representativ demokratiFolket väljer ut vilka som ska representera dem och bestämma, t.ex. i riksdagen (inne i riksdagen har man däremot direkt demokrati).FolkomröstningI en sådan får alla myndiga medborgare rösta för eller emot ett förslag (=direkt demokrati). Vi har t. ex haft folkomröstningar om vi skulle förbjuda alkohol, om vi skulle gå över till högertrafik och om vi skulle gå med i EU.MandatI Sveriges riksdag sitter det 349 ledamöter. De har fått i uppdrag att styra Sverige under 4 år. De har fått svenska folkets förtroende att bestämma vilka lagar som ska gälla.Allmän rösträttDet innebär att varje medborgare över 18 år har rätt att rösta i allmänna val. Ingen röst är värd mer än någon annan.RättsstatEtt land där alla misstänkta ska få en rättvis rättegång. Motsatsen kallas polisstat och finns ofta i diktaturer.