422 terms

Norwegian

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

To be
Å være
I am
Jeg er
To have
Å ha
You have
Du har
To say
Å si
He says
Han sier
To go
Å gå
She goes
Hun går
To get
Å komme
We get
Vi kommer
To make
Å gjøre
You all make
Dere gjør
To know
Å vite
They know
De vet
To think
Å tenke
I think
Jeg tenker
To take
Å ta
You take
Du tar
To see
Å se
He sees
Han ser
To come
Å komme
She comes
Hun kommer
To like
Å like
We like
Vi liker
To use
Å bruke
You all use
Dere bruker
To find
Å finne
They find
De finner
To give
Å gi
I give
Jeg gir
To tell
Å fortelle
You tell
Du forteller
To work
Å jobbe
He works
Han jobber
To call
Å ringe
She calls
Hun ringer
To try
Å prøve
We try
Vi prøver
To ask
Å spørre
You all ask
Dere spør
red
rød
orange
oransje
yellow
gul
green
grønn
blue
blå
purple
lilla
pink
rosa
brown
brun
black
svart
grey
grå
white
hvit
To need
Å trenge
I need
Jeg trenger
To feel
Å føle
I feel
Jeg føler
To become
Å bli
I become
Jeg blir
To leave
Å forlate
I leave
Jeg forlater
To put
Å sette
I put
Jeg setter
To mean
Å bety
I mean
Jeg betyr
To keep
Å beholde
I keep
Jeg beholder
To let
Å la
I let
Jeg lar
To begin
Å begynne
I begin
Jeg begynner
To seem
Å synes
I seem
Jeg synes
To help
Å hjelpe
I help
Jeg hjelper
To hear
Å høre
I hear
Jeg hører
To show
Å vise
I show
Jeg viser
To play
Å spille
I play
Jeg spiller
To run
Å kjøre
I run
Jeg kjører
To move
Å bevege
I move
Jeg beveger
To live
Å leve
I live
Jeg lever
To believe
Å tro
I believe
Jeg tror
To bring
Å bringe
I bring
Jeg bringer
To happen
Å skje
I happen
Jeg skjer
To write
Å skrive
I write
Jeg skriver
To sit
Å sitte
I sit
Jeg sitter
To stand
Å stå
I stand
Jeg står
To lose
Å miste
I lose
Jeg mister
To pay
Å betale
I pay
Jeg betaler
To meet
Å møte
I meet
Jeg møter
To include
Å inkludere
I include
Jeg inkluderer
To continue
Å forsette
I continue
Jeg forsetter
To set
Å sette
I set
Jeg setter
To learn
Å lære
I learn
Jeg lærer
To change
Å endre
I change
Jeg endrer
To lead
Å lede
I lead
Jeg leder
To understand
Å forstå
I understand
Jeg forstår
To watch
Å se
I watch
Jeg ser
To follow
Å følge
I follow
Jeg følger
To stop
Å stoppe
I stop
Jeg stopper
To create
Å lage
I create
Jeg lager
To speak
Å snakke
I speak
Jeg snakker
To read
Å lese
I read
Jeg leser
To spend
Å tilbringe
I spend
Jeg tilbringer
To do
Å gjøre
I do
Jeg gjør
To grow
Å voske
I grow
Jeg vosker
To open
Å åpne
I open
Jeg åpner
To walk
Å gå
I walk
Jeg går
To win
Å vinne
I win
Jeg vinner
To teach
Å undervise
I teach
Jeg underviser
To offer
Å tilby
I offer
Jeg tilbyr
To remember
Å huske
I remember
Jeg husker
To consider
Å vurdere
I consider
Jeg vurderer
To appear
Å vises
I appear
Jeg vises
To buy
Å kjøpe
I buy
Jeg kjøper
To serve
Å tjene
I serve
Jeg tjener
To die
Å dø
I die
Jeg dør
To send
Å sende
I send
Jeg sender
To build
Å bygge
I build
Jeg bygger
To stay
Å bo
I stay
Jeg bor
To fall
Å falle
I fall
Jeg faller
To cut
Å kutte
I cut
Jeg kutter
To reach
Å komme
I reach
Jeg kommer
To kill
Å drepe
I kill
Jeg dreper
To raise
Å heve
I raise
Jeg hever
To pass
Å passere
I pass
Jeg passerer
To sell
Å selge
I sell
Jeg selger
To decide
Å bestemme
I decide
Jeg bestemmer
To return
Å returnere
I return
Jeg returnerer
To explain
Å forlakare
I explain
Jeg forlakarer
To hope
Å håpe
I hope
Jeg håper
To develop
Å utvikle
I develop
Jeg utvikler
To carry
Å bære
I carry
Jeg bærer
To break
Å bryte
I break
Jeg bryter
To receive
Å motta
I receive
Jeg mottar
To agree
Å være enige
I agree
Jeg er enige
To support
Å støtte
I support
Jeg støtter
To hit
Å treffe
I hit
Jeg treffer
To produce
Å produsere
I produce
Jeg produserer
To eat
Å spise
I eat
Jeg spiser
To cover
Å dekke
I cover
Jeg dekker
To catch
Å fange
I catch
Jeg fanger
To draw
Å trekke
I draw
Jeg trekker
To choose
Å velge
I choose
Jeg velger
To want
Å ønske
I want
Jeg ønsker
To love
Å elske
I love
Jeg elsker
To be able to
Å kunne
I can
Jeg kan
To care
Å bry
I care
Jeg bryr
To study
Å studere
To dream
Å drømme
I study
Jeg studerer
I dream
Jeg drømmer
To expect
Å forvente
I expect
Jeg forventer
To have to
Å matte
I have to
Jeg må
To sleep
Å sove
I sleep
Jeg sover
To feed
Å mate
I feed
Jeg mater
To fight
Å kjempe
I fight
Jeg kjemper
To get up
Å få opp
I get up
Jeg får opp
To chase
Å jage
I chase
Jeg jager
To hold
Å holde
I hold
Jeg holder
To breathe
Å puste
I breathe
Jeg puster
To turn
Å slå
I turn
Jeg slår
To attack
Å angripe
I attack
Jeg angriper
To program
Å programmere
I program
Jeg programmerer
To drop
Å slippe
I drop
Jeg slipper
To wait
Å vente
I wait
Jeg venter
To save
Å redde
I save
Jeg redder
To hate
Å hate
I hate
Jeg hater
Welcome
Velkommen
Hello
Goddag
How are you?
Hvordan har du det?
I'm good, thanks. And you?
Jo takk, bare bra. Og du?
Long time, no see
Lenge siden sist
What's your name?
Hva heter du?
My name is Matthew
Jeg heter Matthew
Where are you from?
Hvor er du fra?
I'm from America
Jeg er fra Amerika
Pleased to meet you
Hyggelig å møte deg
Good morning
God morgen
Good afternoon
God ettermiddag
Good evening
God kveld
Good night
God natt
Bye
Ha det bra
Bye (informal)
Hade
Good luck
Lykke til
Cheers
Skål
Have a nice day
Ha en fin dag
Bon appetit
Vær så god
Bon voyage
God reise
I don't understand
Jeg forstår ikke
Please speak more slowly
Vær vennlig og snakk saktere?
Can you please write it down
Kan du være så snill å skrive det ned?
Do you speak Norwegian?
Snakker du norsk?
Yes, a little
Ja, litt.
Speak to me in Norwegian
Snakk til meg på norsk
You can speak Norwegian to me
Du kan snakke norsk med deg
Please speak Norwegian to me
Vennligst snakk på norsk til meg
You can practice speaking Norwegian to me
Du kan øve på å snakke norsk med meg
How do you say _ in Norwegian?
Hvordan sier du _ på norsk?
Excuse me
Unnskyld meg
How much is this?
Hva koster denne?
Sorry
Unnskyld
Please
Vær så snill
Thank you
Takk
You're welcome
Ingen årsak
Where's the toilet?
Hvor er toalettet
This gentleman will pay for everything
Denne herren vil betale for alt
This lady will pay for everything
Denne kvinnen vil betale for alt
Shall we dance?
Skal vi danse?
I miss you
Jeg savner deg
I love you
Jeg elsker deg
Get well soon
God bedring
Leave me alone!
La meg være alene
Help!
Hjelp!
Fire!
Brann!
Stop!
Stopp!
Call the police!
Ring politiet
Merry Christmas
God jul
Happy New Year
Godt nytt år
Happy easter
God påske
Happy birthday
Gratulerer med dagen
One language is never enough
Ett språk er aldri nok
My hovercraft is full of eels
Luftputebåten min er full av ål
a (letter)
a
b
be
c
se
d
de
e
e
f
eff
g
ge
h
i
i
j
je
k
l
ell
m
em
n
enn
o
o
p
pe
q
ku
r
ærr
s
ess
t
te
u
u
v
ve
w
dåbbelt-ve
x
eks
y
y
z
sett
æ
æ
ø
ø
å
å
calendar
kalender
day
dag
day after tomorrow
i overmorgen
day before yesterday
forgårs
holiday
fridag
month
måned
today
i dag
tomorrow
i morgen
week
uke
year
år
yesterday
i går
clock
klokke
half past
halv
hour
time
midnight
midnatt
minute
minutt
noon
tolv
o´clock
klokken
quarter after (hour)
kvart over
quarter to (hour)
kvart på
second
sekund
beige
beige
bright
lyst
color
farge
dark
mørk
gold
gullfarget
indigo
indigo
light
lys
peach
ferskenfarget
silver
sølvfarget
to laugh
å le
I laugh
Jeg ler
How old are you?
Hvor gammel er du?
What is it?
Hva er det?
What time is it?
Hvor mye er klokka?
What´s up?
Hva skjer?
What´s your email address
Hva er epostadressen din?
What´s your phone number?
Hva er telefonnummeret ditt?
Where do you live?
Hvor bor du?
Who is that?
Hvem er det?
How
Hvordan
What
Hva
What kind
Hva slags
When
Når
Where
Hvor
Who
Hvem
Why
Hvorfor
How much
Hvor mye
How many
Hvor mange
Which
Hvilken
Zero
Null
1
Ett
2
To
3
Tre
4
Fire
5
Fem
6
Seks
7
Sju
8
Åtte
9
Ni
10
Ti
11
Elleve
12
Tolv
13
Tretten
14
Fjorten
15
Femten
16
Seksten
17
Sytten
18
Atten
19
Nitten
20
Tjue
21
Tjueen
30
Tretti
40
Førti
50
Femti
60
Seksti
70
Sytti
80
Åtti
90
Nitti
100
Hundre
1000
Tusen
Million
Millioner
Billion
Milliard
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...