Sannolikhet åk7

Term
1 / 15
10%
Click the card to flip 👆
Terms in this set (15)
50I ett lotteri finns 500 lotter. Chansen att vinna är 10%. Hur många vinster finns i lotteriet?2%I ett lotteri med 200 lotter är de 4 högvinster, 10 mellanvinster och 12 tröstpris. Hur stor är chansen att få en högvinst?6Sannolikheten att vinna på en lott är 0,2. Hur många vinster kan man förvänta sig om man köper 30 lotter?40%I ett chokladhjul finns 20 nummer. Calle köper 8 nummer. Hur stor är sannolikheten att han vinner?1/8I en påse finns det 5 lakritskolor, 10 mintkolor och 25 gräddkolor. Hur stor är sannolikheten att få en lakritskola om man tar en kola utan att titta?