7 terms

Die kleurwiel

STUDY
PLAY
Noem die 3 primêre kleure (eerste kleur)
1. Rooi
2. Blou
3. Geel
Noem die 3 sekondêre kleure (tweede kleure)
1. Pers
2. Groen
3. Oranje
Hoe maak mens die volgende kleur?
Pers?
rooi + blou = Pers
Hoe maak mens die volgende kleur?
Groen?
blou + geel = Groen
Hoe maak mens die volgende kleur?
Oranje?
geel + rooi = Oranje
Wat word WIT genoem?
Wit word 'n tint genoem.
Wat word SWART genoem?
Swart word 'n skakering genoem.