Mr. Hassler

sense of smell
Click the card to flip 👆
1 / 23
Terms in this set (23)
treatmentbehandlingcaused byorsakad avpreventförhindraconditiontillståndtake partdeltagatrialförsökremindpåminnaapart fromförutommemory lossminnesförlustpoorfattigdue topå grund avwas supposed toskullepay attentionvara uppmärksam