El subjuntivo - practica el presente

du ved / du skal vide
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
du ved / du skal vide
jeg taler / jeg skal tale
der er /der skal være
du bor/ du skal bo
vi går / tager hen / vi skal tage hen
han kender/ han skal kende
de siger /de skal sige
du gør / du skal gøre
det/han er / han skal være
I kommer / I skal komme
du giver/ du skal givedesdu tager med herhen / du skal tage medtraigashun er / befinder sig /hun skal befinde sigestéde sætter/ anbringer / de skal anbringeponganvi er / befinder os/ vi skal befinde osestemoshan går / han skal gåvayavi ser / vi skal seveamos