Tagalog Vocabulary Lesson 35

if not
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
since, in as much asyayamang, mulato cleanmagliniseven ifkahit na, bagamanbut, howeversubalit, ngunit, gayunpamansinnermakasalananto go to schoolmag-aralso thatupang, at nangtrialspagsubokto take a tripmaglakbaymiraclemilagro, himalato consent, agreepumayag, sumang-ayonif, when, whetherkung, kapagto drivemagmanehocooked ricekaninsalvationkaligtasanblooddugosmart, intelligentmatalino, maalamsticky ricebikoblessedmapalad