Mario de Colombia

Term
1 / 25
tocar música
Click the card to flip 👆
Terms in this set (25)
spille musik
drømme om
forstå
fremtid
lille pose
stoffer
farlig
indtage, forbruge
ødelæggende
carrerauddannelseclase altaoverklassenprivilegiofordelperfeccionarperfektionerejugar al fútbolspille fodbolddecidirbesluttemejorarforbedrecomerciohandelsociedadsamfundpobrezafattigdomnarcotraficantenarkohandlervíctimaoffersecuestrarbortføregrupo terroristaterroristgruppebienestarvelfærd