10 terms

Repeat Numbers 11_20

STUDY
PLAY
eleven
üksteist
twelve
kaksteist
thirteen
kolmteist
fourteen
neliteist
fifteen
viisteist
sixteen
kuusteist
seventeen
seitseteist
eighteen
kaheksateist
nineteen
üheksateist
twenty
kakskümmend