Swedish Vocab. Set 3

Rosetta Stone vocabulary
STUDY
PLAY
bor i
live (in)
Rom
Rome
Paris
Paris
Moskva
Moscow
ett land
a country
en stad
a city
en bro
a bridge
en park
a park
en gata
a street
ligger
is located
trädet
the tree
kommer från
to come from
Frankrike
France
USA
USA
Sverige
Sweden
Kina
China
Ryssland
Russia
Egypten
Egypt
nära
near
långt från
far from
Var kommer du ifrån?
Where do you come from?
Brasilien
Brasil
Japan
Japan
Italien
Italy
Beijing
Beijing
heter
am called/named
Trevligt att träffas.
Nice to meet you.
Var bor du?
Where do you live?
Jag bor i...
I was born in...
Var kommer du ifrån?
Where do you come from?
Jag kommer från...
I come from...
Hur gammal är du?
How old are you?
en tröja
sweater
jeans
jeans
ett bälte
belt
en kostym
suit
strumpor
socks
en slips
tie
lila
purple
grå
gray
rosa
pink
bruna
brown
orange
orange
kort
short
lång
tall
hår
hair
blont
blonde
brunt
brunette
grått
gray (hair)
rött
red (hair)
svart
black (hair)
Vilken farg har...
What color is...
varm
warm
fryser
cold
hungrig
hungry
törstig
thirsty
sjuk
sick
trött
tired