Materia och Kraft

Materia
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
TröghetslagenAlla föremål behåller sin rörelse eller stannar i vila om de inte påverkas av en kraft. Bara en kraft kan ändra fart eller riktning på något.Likformig rörelseEn rörelse som går rakt fram i lika stora steg hela tiden.MedelfartSambandet mellan medelfart, sträcka och tid är: medelfart = sträcka/tidAccelerationFartökning. Enhet för acceleration är 1 m/s2.RetardationFartminskning. Man kan säga att det är motsatsen till acceleration.Krafthåller ihop materia, ändrar form på saker, ändrar fart och rörelseriktning på saker. Enhet för är 1 newton (1 N).DynamometerVerktyg för att mäta kraft.Fritt fallNär något faller rakt ner mot marken. Då är det bara gravitationen som verkar. Oftast finns luftmotstånd också, men man väljer att bortse från detta.FriktionEn kraft som alltid finns när två ytor vilar mot varandra eller en släpas eller rullas över den andra.StödytaDen yta som ett föremål vilar på.Mekanikens gyllene regelDet man vinner i kraft, förlorar man i väg.