Vad är liv del 2

Biologi
Click the card to flip 👆
1 / 38
Terms in this set (38)
Flercelliga organismerBestår av många celler som tillsammans bildar en organism: växter, svampar, djurVävnaderCeller som liknar varandra och som har samma uppgift bildar tillsammans detta.OrganOlika typer av vävnader bygger upp detta44%Antal procent gener du har gemensamt med en banan?DjurcellEn celltyp. Den har cellmembran men ingen cellvägg. Den har cellkärna men inget klorofyll.VäxtcellEn celltyp. Den har cellvägg, cellkärna och klorofyll.BakterierEncelliga organismer utan cellkärnaSvampcellEn celltyp. Den har cellväggar men saknar klorofyll. Den har cellkärna.Kockerkulformade bakterier som kan ge halsflussSpirillerspiralformade bakterierBacillerStavformiga bakterier.2kgSå här mycket bakterier kan du ha i din kropp även om du är frisk.giftiga ämnenEn del bakterier producerar detta och då kan man bli sjukTvätta händernaDet är viktigt att göra efter ett toalett besök så att man inte sprider bakterier i onödanFörvaring i kylaBakterier förökar sig långsamt i kylskåp där temperaturen är ca 5 °C. Vid djupfrysning i frysskåp avstannar all bakterieförökning.Torkning och saltningUtan tillgång på vatten sker ingen bakterieförökning. Detta utnyttjas då bl.a. lutfisk, kryddor och russin förvaras i torkad form.Tillsättning av syraFlertalet bakterier förökar sig bäst då pH är ca 7. Därför är sänkning av pH en effektiv konserveringsmetod. Bland annat gurkor surgörs med ättiksyra och får därmed lång hållbarhet.PenicillinEtt ämne som används som medicin. Det stör bakteriernas uppbyggnad av cellväggar. Det innebär att de bakterier som nybildas vid celldelning får ofullständiga cellväggar och dör. På så sätt hindrar det att bakterier förökar sig.NedbrytareBakterier, svampar, insekter, maskar och andra smådjur som bryter ned döda växter och djur samt spillning så att de enkla näringsämnena frigörs igen.förmultnanär döda växter sönderdelas av nedbrytareruttnanär kött sönderdelas av bakterier (och andra nedbrytare)4,6 miljarder år sedanNär bildades jorden?Vad är beviset för att alla levande organismer har ett gemensamt ursprungAlla levande organismer har ett DNA (arvsanlag) som på många sätt liknar varandrasBiosfärenDet område på och runt jorden där det finns livArtDe kan fortplanta sig med varandra under naturliga förhållanden. Dessutom kan deras ungar växa upp och bli nya föräldrar.HybriderEn korsning mellan två olika arter som har steril avkommaRas (olika raser)Ofta husdjur som tillhör samma art men har avlats fram för ett specifikt ändamål eller för att se olika ut. Ett bra exempel är hundarCarl von LinnéEn av historiens mest kända svenskar. Han levde på 1700-talet. Han gav växter och djur vetenskapliga namn. Han införde ett system för hur namnen skulle skrivas med två ord. Nu används detta system i hela världen.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.