Genetik

Cellkärna
Click the card to flip 👆
1 / 25
Terms in this set (25)
KorsningsschemaSätt att visa vilka möjliga arvsanlag avkomman kan få.Vanlig celldelningNär en kroppscell delar sig och bildar två nya celler med en kopia av DNA.ReduktionsdelningSkapar könsceller (spermier och äggceller). 23 kromosomer.AminosyraByggsten till protein. Finns 20 st olika.ProteinÄr uppbyggda av aminosyror. Byggs ihop i ribosomernaGenetikLäran om arvet, ärftlighetsläraRibosomerSkapar proteiner med hjälp av aminosyror efter instruktion från cellkärnanCellandningSyre och druvsocker bildar energi samt restprodukterna koldioxid och vatten. Sker i mitokondrierna.Könsbundet arvÄrftliga egenskaper som förs vidare av X-kromosomerna. Exempel på könsbundna sjukdomar, röd-grön-färgblindhet och blödarsjuka.Arv och miljöTvå faktorer som bestämmer vårt utseende.KvävebaserOrganiska föreningar som finns i många viktiga molekyler i cellen. I DNA finns adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T).MutationEn plötslig förändring i arvsmassan, d.v.s. i någon del av cellens DNA.KromosomavvikelseTex en extra kromosom nr 21 som leder till Downssyndrom.Gregor MendelUndersökte hur generna/arvet förs vidare på ärtor och som vi kan applicera på oss människor.AB0-systemetVåra 4 olika blodgrupper A, B, AB och 0.