Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

db [beg]

Get a hint
Jak zní tohle?
Click the card to flip 👆
1 / 21
1 / 21
Terms in this set (21)
Jak zní tohle?
Ještě to neprodávejme.
Já jenom říkám, že to funguje.
Někteří lidé prostě neřídí.
Komu to Emily napsala?