Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

db [fb]

Get a hint
Od pondělka nejedl.
Click the card to flip 👆
1 / 15
1 / 15
Terms in this set (15)
Od pondělka nejedl.
Greg chce, aby to věděl celý svět.
Od koho jsem to dostala?
Přemýšlí, že by měla děti.
Nezdálo se to trochu divné?