1 / 15

db [int]

Get a hint
Byla by chyba nechat je odejít?
Click the card to flip