Nederlands in actie - 4e druk - Hoofdstuk 9

5.0 (3 reviews)
Term
1 / 77
aangeven
Click the card to flip 👆
Terms in this set (77)
baseren opto base onbestquitebestaanto existbiedento provide, to offerbinnenshuisindoorsde campingcampingdegene / diegenethe persondoodstilcompletely silenthet etentjedinner, mealde expatexpathet feitfactgekstrange, crazyhandvolhandfulhechtcloseinkopento buyisolerento isolatede kringcirclelangsgaan (bij)to drop bylastigdifficultde medestandersupportermeespelento factor intomengen (met / van)to mix (with)(het) middenmiddlemidden inin the middlehet misverstandmisunderstandingmixento mixhet mottomottoomgaan metto interact with, to deal withonaangekondigdunannouncedonbeleefdrudeondenkbaarinconceivableonderaanat the bottomongeschrevenunwrittenontmoetento meetoppervlakkigsuperficialopvallento noticeordenen (op)to rank, to sortpicknickento have a picnicplannento plande portieportionhet privédomeinpersonal domainpubliekpublicde ranglijstrankingde ruzie (met / over)argumentsamenhangen metto have something to do withschaarsscarce, few and far betweende sfeeratmospherespontaanspontaneousstrengstrictstriktstrictterugkeren (naar)to return (to)terugvallen opto fall back onvan tevorenin advancetoekomen aanto get around totoevoegen (aan)to add (to)uiteraardof coursevandaarwhich is whyvoorKOMENto preventVOORkomento happenvoortdurendconstantlyvoorzien (van)to provide (with)de vriendschapfriendshipweleenssometimes, occasionallywereldwijdworldwidede whatsappgroepWhatsApp groupwijzen (naar / op)to point (out / to)de zaakthing, matter, case