Nederlands in actie - 4e druk - Hoofdstuk 10

4.0 (1 review)
Term
1 / 71
de app
Click the card to flip 👆
Terms in this set (71)
dergelijksuchdigitaaldigitaldubbeldubbledwingento forcede eerhonourde eeuwigheideternityde efficiëntieefficiencyfocussen (op)to focus (on)het gebaargesturehet gevolgconsequencede gewoontehabitindividualistischindividualisticde indrukimpressionintroducerento introducede introductiegroepintroduction groupde invloedeffect, influenceinvloed hebben (op)to affect, to influencede koffieautomaatcoffee machineliefsweet, kindzich lenen voorto be suitable formassaalen massede masterstudentMaster studentmenpeopleminimumminimumhet minimumbedragminimum amountde normnormomarmento embraceondanks (dat)despiteongemakkelijkuncomfortableonlangsrecentlyontvangento receiveopeenssuddenlyde opmerkingcommentouderwetsold-fashionedoverigensanyway, otherwisepinnento pay by cardpraktischpracticalraarodd, weirdrazendsnelextremely fastredelijkreasonablede redenreasonrekenento calculaterijkrichslechtsonlysplitsento split, to dividestappento go out (in the evening), to partyde studiegenootfellow studenttelkensconstantlyTikkiepayment appuitgaanto go out (for the evening)de uitgaveexpensede uitvindinginventionuitzettento be removed from, to switch off, to turn offverdwijnento disappearverontwaardigdoutraged, indignantveroverento take over, to conquerverrekenento settle (amounts owed)volledigcompletely, entirelyhet volleybalteamvolleyball teamvoorstellento proposezowel - alsboth - and