Kemiska reaktioner

Fysikalisk förändring
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
koldioxidKan släcka ett brinnande ljusSyrgas molekylTvå syreatomer som sitter ihopVätgas molekylTvå väteatomer som sitter ihopkoldioxid molekylEn kol och två syreatomer som sitter ihopMagnesiumoxidBildas då magnesium brinnerRostReaktion mellan järn och syreKoloxidBildas när det är lite syre. Kvävningsrisk vid inandning

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.