Riksdag och regering

3.8 (5 reviews)
Grundlagar/Konstitution
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
MandatDet antal platser i riksdagen som ett parti får står i proportion till antalet röster som partiet har fått i valet.MotionFörslag från en riksdagsledamot till riksdagen om t ex en ny lag.PropositionFörslag från regering till riksdagen om t ex en ny lag.TalmanRiksdagens ordförande. Hans eller hennes viktigaste uppgifter är att leda riksdagens arbete och att föreslå ny statsminister.Kammarenkallas den stora sal där riksdagsledamöterna sammanträder.UtskottI riksdagen finns 15 sådana med representanter från varje parti i riksdagen. De förbereder och presenterar förslaget innan riksdagen röstar om det.DepartementDet är en del av regeringen. De har hand om olika områden som t ex försvar, ekonomi och utbildning.MajoritetsregeringRegering som har stöd av en majoritet av riksdagen.MinoritetsregeringRegering som inte har stöd av en majoritet av riksdagen och därmed behöver söka stöd andra partier för att få igenom sina förslag.KoalitionsregeringEn regering som består av flera partier.SamlingsregeringAlla eller nästan alla partier regerar tillsammans under en kris, t ex ett krig.Minister/StatsrådKallas någon som sitter i, är med i, regeringen.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.