Grundkemi

pH
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
ProtonEn av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en positiv laddning.NeutronEn av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.ElektronEn del av atomen. Den har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.Kemisk föreningNär två eller flera olika grundämnen sitter ihop.PartikelmodellenEtt sätt att förklara händelser genom att tänka att allting består av små partiklar.DensitetHur kompakt ett ämne är. Densiteten räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.TemperaturEtt mått på hur mycket atomer rör sig.AggregationsformDe tillstånd alla grundämnen kan vara i. Det finns fast, flytande och gas.Kemikalisk förändringEn förändring hos ett ämne som beror på en kemisk reaktion.Fysikalisk förändringEn förändring hos ett ämne. Inget nytt bildas men ämnen kan byta fas (aggregationsform).