Politik och statsskick del 2

4.5 (2 reviews)
Term
1 / 25
Motioner
Click the card to flip 👆
Terms in this set (25)
Offentlig förvaltningen offentlig myndighet sköter om och administrerar uppgifter som påverkar privatpersoner och samhälletKoalitionsregeringen regering som består av två eller flera partierMinoritetsregeringRegering som inte har stöd av en majoritet av riksdagen och därmed behöver söka stöd andra partier för att få igenom sina förslag.SamlingsregeringAlla eller nästan alla partier regerar tillsammans under en kris.MajoritetsregeringRegering som har stöd av en majoritet av riksdagen.kommunSveriges lägsta administrativa nivå. Val sker till kommunfullmäktige. Ansvarar för saker som skola, vägar, äldreomsorg.KommunalskattDen skatt som tas ut av kommuner.KommunfullmäktigeKommunens högsta beslutande församling eller dess "riksdag"RegionerAnsvarar för sjukvård och kollektivtrafiken. Finns 21 regioner.RegionfullmäktigeRegionens motsvarighet till kommunfullmäktige. Fattar beslut i regionen och fungerar som regionens riksdagRegionstyrelseRegionens motsvarighet till kommunstyrelse. Ser till att besluten i regionen genomförs, ansvarar för ekonomin. Fungerar som regionens regering.Nämnden grupp människor som utsetts för att sköta en offentlig uppgift i kommunen eller regionenLänsstyrelseen statlig myndighet i varje län som lyder direkt under regeringenLandshövdingChefen för en länsstyrelse.landskapEtt ord för både natur som finns runt omkring oss och Sveriges indelning i 25 delar.