51 terms

3.9 Practical Audio Visual Chinese

STUDY
PLAY
園游會
yuan2you2hui4
賽車
sai1che1
校園
xiao4yuan2
dong4
迷路
mi2lu4
正好
zheng4hao3
美麗
mei3li4
特色
te4se4
shu4
倒是
dao4shi4
既然
ji4ran2
羨慕
xian4mu4
個性
ge4xing4
溫和
wen1he2
溫柔
wen1rou2
zhui1
丟飛鏢
diu1fei1biao1
diu1
飛鏢
fei1biao1
身材
shen1cai2
tui3
迷人
mi2ren2
mi2
攤位
tan1wei4
ji3
皮膚
pi2fu1
皮包
pi2bao1
xi4
嘴巴
zui3ba1
秀氣
xiu4qi4
活潑
huo2po1
冰淇淋
bing1qi2lin2
熱狗
re4gou3
電影明星
dian4ying3ming2xing1
明星
ming2xing1
歌星
ge1xing1
歌手
ge1shou3
英俊
ying1jun4
態度
tai4du4
魅力
mei4li4
討厭
tao3yan4
chou3
頭腦
tou2nao3
腦子
nao3zi
外表
wai4biao3
不修邊幅
bu4xiu1bian1fu2
鬍子
hu2zi
gua1
打扮
da3ban4
帥哥
shuai4ge1
shuai4
OTHER SETS BY THIS CREATOR