Fast, flytande och gas

Vad är värme?
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
Vad händer om man kyler gasen koldioxid till -79 °C?Koldioxiden övergår till fast form (utan att först bli flytande).Vad kallas det när ett ämne direkt gar fran gasform till fast form?Ett ämne som går från fast form till gasform (eller från gasform till fast form) sublimerar.Hur kan man göra for att fa koldioxid i flytande form?Högt tryck kan göra koldioxid flytande. I en koldioxidsläckare finns koldioxid i flytande formPå vilka satt släcker kolsyresnö eld?Elden släcks genom att den kvävs och kylsVilken metall är flytande vid rumstemperatur?Kvicksilver.Varför kallas koncentrerade ättiksyra for isättika?För att den fryser till is redan vid +17 °C.Varför kan man använda kol eller volfram som glödtråd i glödlampor?En glödtråd blir 2 500 °C varm. Bara ett fåtal ämnen är i fast form vid denna temperatur.