Svensk politik

Betänkande
Click the card to flip 👆
1 / 26
Terms in this set (26)
MotionEtt förslag från en eller flera riksdagsledamöter till riksdagen.ParlamentarismEtt land styrs av en regering som har stöd av landets parlament. I Sverige betyder det att regeringen måste ha stöd av riksdagen.ParlamentBestår av personer som är valda av folket. I Sverige heter detta "Riksdagen" och består av 349 folkvalda personer.PartiEn slags förening där de som vill vara med och arbeta för att påverka hur reglerna i landet ska vara, får vara med.PolitikEtt ord som handlar om hur ett land ska styras. Din åsikt om hur du vill att samhället ska fungera.PropositionEtt förslag från regeringen till riksdagen.RegeringDet parti eller partier som fått flest röster i riksdagsvalet. De ska genomföra alla beslut som fattats i riksdagen.RepublikFolket har valt landets statschef, exempelvis en president som i USA.Representativ demokratiFolket röstar på vilka som ska representera dem och bestämma, t.ex. i riksdagen (inne i riksdagen har man däremot direkt demokrati).RiksdagBeslutar om lagar som gäller hela landet. I den sitter 349 personer eller ledamöter som är valda av svenska folket.StatschefDen högsta ledaren för ett land. I Sverige är det vår kung Karl XVI Gustaf eftersom vi är en monarki, men han har ingen makt.StatsministerRegeringens chef som leder regeringens arbete. Oftast partiledaren för det parti som fått flest röster i valet till riksdagen. Hen bestämmer vilka som ska vara med i regeringen.StatsskickOrdet betyder hur ett land styrs. Varje land kan styras av en kung, drottning eller kejsare (=monarki). Det kan också styras av en president (=republik).TalmanRiksdagens ordförandeUtskottI riksdagen finns 15 sådana med representanter från varje parti i riksdagen. Exempel på utskott är utbildnings- och trafikutskottet.DepartementSpecialiserade på olika områden. Sysslar med frågor som har med det området att göra, en minister från regeringen är ansvarig.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.