Ekologi: begrepp

Fotosyntes
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp som drivs av solens energi. Solen värmer vattnet i våra hav, sjöar, vattendrag och i marken. När det avdunstade vattnet stiger upp i atmosfären kyls det ner, kondenserar, och bildar moln. När molnen så småningom blir mättade börjar det regna och vattnet återförs till jordytan.
PopulationerPopulationer är alla individer av en viss art i ett visst område.EkosystemAlla organismer (djur, växter, nedbrytare) och miljön inom ett visst områdeEkosystemtjänsterde gratistjänster vi får från naturen som gör det möjligt för oss att leva. Till exempel naturlig vattenrening, upptag av koldioxid, pollinering, bränsle, fotosyntesen.SamhälleFlera populationer inom ett visst område. Populationerna behöver inte tillhöra samma art.Producenterväxter kallas för ..... eftersom de tillverkar energirik näringToppkonsumentDjur som saknar naturliga fiender, är högst upp i näringskedjanKonsumenterDjur som får sin energi genom att äta växter och andra levande organismer