Elektricitet åk 8 del 2

5.0 (1 review)
Elektrisk spänning
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
ResistorÄr en elektrisk komponent som begränsar strömmen i en krets.Stor resistansEn lång och tunn ledning ger detta.Liten resistansEn kort och tjock ledning ger detta.KortslutningUppstår när två ledningstrådar får kontakt med varandra och strömstyrkan blir för hög.Seriekoppling av lamporFlera på lampor på rad, så att det är samma ström som går igenom dem i tur och ordning och ger lägre ljusstyrka. Alla lampor slocknar om en går sönder eller skruvas ur.Parallellkoppling av lamporLamporna har samma ljusstyrka som vid koppling av en lampa till batteriet. Strömmen från strömkällan kan gå flera olika vägar. Om en lampa går sönder, lyser de andra.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.