Hjälpverb

Term
1 / 26
poder
Click the card to flip 👆
Terms in this set (26)
quierehen villqueremosvi villqueréisni villquierende villnecesitarbehövatener quevara tvungen att, måstetengo quejag måstetienes quedu måstetiene quehen måstetenemos quevi måstetenéis queni måstetienen quede måstetengo que estudiarjag måste plugganecesito estudiarquiero estudiarjag vill pluggapuedo estudiarjag kan plugga