30 terms

Kunst beeldende vorming 6VWO - Begrippen hoofdstuk 16

STUDY
PLAY
Installatie
Een kunstwerk waarbij de ruimte waarin tentoongesteld wordt, bij het kunstwerk betrokken is.
Guerillakunstenaar
Kunstenaar die veelal maatschappelijk geëngageerde kunst ongevraagd en vaak illegaal laat verschijnen op openbare plekken. Sommige guerillakunstenaars komen voort uit de graffitiscene.
Postmodernisme
Het postmodernisme gaat, in tegenstelling toto het modernisme, uit van de onmogelijkheid grote utopieën te verwezenlijken. Postmodernisme benadrukt dat maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen instabiel zijn en door veel - vaak tegengestelde - culturele factoren wordt bepaald. Als stijlaanduiding in de kunsten geeft het begrip aan dat de veelheid van stijlen en uitgangspunten wordt gecombineerd in één kunstwerk.
Pulpfilms
Relatief goedkoop gemaakte commerciële genrefilm die over het algemeen als weinig bijzonder of vernieuwend beschouwd wordt. Bekende pulpgenres zijn kunfufilms uit Hongkong en goedkoop gemaakte actie- en horrorfilms. Het woord pulp is afgeleid van het goedkope papier waarop 'wegwerpromans' werden gedrukt in de jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw.
eclectisch/eclecticisme
Streven om verschillende denkwijzen, werkwijzen, stijlen te versmelten tot iets nieuws. Stijl waarbij de beste elementen uit andere stijlen bijeengebracht zijn, zoals in muziek en film.
Hiphop
Muziekcultuur die tussen 1970 en 1980 ontstaat in New York en bestaat uit vier elementen: mc-ing, dj-ing, graffiti en breakdance.
Rap
Ritmisch op een bepaalde vaste beat vertellen van een verhaal, meestal op rijm. Speelt in de hele geschiedenis van de Afro-Amerikaanse muziek een rol. Sinds de tweede helft van de jaren zeventig nauw verbonden aan de cultuur van de zwarte wijken in de Verenigde Staten. Onderdeel van hiphop.
Sample
In de popmuziek: geluidsfragmenten verzameld en opgeslagen op band/schijf voor hergebruik in bijvoorbeeld een remix.
Breakdance
Acrobatische dansstijl, onderdeel van de hiphopcultuur.
Mc
Master of ceremony. Moedigt oorspronkelijk het publiek aan om te dansen, groeit uiteindelijk uit tot de rapper. Term uit de hiphop.
Scratching
Techniek waarbij door het snel met de hand heen en weer draaien van een grammofoonplaat ultrakorte stukjes van deze plaat kunnen worden toegevoegd aan de muziek die op dat moment op het podium wordt gespeeld. De oude grammofoon wordt als een soort slaginstrument gebruikt. Vooral bekend als onderdeel van hiphop en rap.
Sampler
Een muziekinstrument dat geluidsfragmenten tegenwoordig digitaal kan opnemen, bewerken en afspelen. Veel gebruikt in de hiphip.
Gangstarap
In amerikaanse getto's ontstane hiphopvariant waarin het leven aan de zelfkant van de samenleving centraal staat. Sommige ganstarappers wordt verweten dat ze het leven van de gansters, drugsdealers en pooiers verheerlijken waarmee ze een slecht voorbeeld voor de jeugd schetsen.
R&b
Rond 1990 ontstane combinatie van hiphop en soulmuziek, waarbij meestal gezongen wordt in plaats van gerapt. Niet te verwarren met rhythm-and-blues uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw.
Subcultuur
Cultuur die naast de algemene cultuur bestaat. Groep met eigen en afwijkende normen, waarden en doelen.
Feminisme
Maatschappelijke en politieke stroming die opkomt aan het einde van de 19de eeuw waarin gelijke rechten voor vrouwen ten opzichte van mannen nagestreefd wordt.
House
Elektronische dansmuziek die rond 1980 ontstaat in danceclubs in Chicago. Kenmerk van house is de basdrum op elke tel van de maat.
Vj
Afkortingen van videojockey. In navolging van de dj's mixt de vj bestaand en eigen beeldmateriaal tot animatieclips die in clubs als ondersteuning voor de dansmuziek worden geprojecteerd.
Techno
Elektronische dansmuziek die tegelijkertijd (rond 1980) opkomt met de house, maar dan in de stad Detroit. Klinkt minimalistischer en industrieëler dan house.
Tabla
Trom uit India. Bestaat uit een cilindervormige en conische trom, die elk verschillend gestemd zijn. Wordt vaak gebruikt om de sitar te begeleiden.
Bollywood
Bijnaam van een van de grootste filmindustrieën ter wereld gesitueerd rond de stad Mumbai (voorheen Bombay). De officiële benaming voor Bollywoodfilms is Hindi Cinema.
Roadmovie
Film die zich grotendeels 'on the road' afspeelt. Het reizen loopt vaak parallel aan de ontwikkeling van het verhaal.
High and low
Een begrippenpaar dat de invloed van populaire en trivale cultuur (low art/culture) op de moderne kunst (high art/culture) omschrijft.
Performance
Kunstwerk dat in de vorm van een (theatrale) actie aan het publiek wordt gepresenteerd. De eerste performances vonden plaats in de jaren zestig.
Ervaringstheater
Theatervorm waarin de persoonlijke (vaak fysieke) ervaring van de bezoeker een belangrijke plaats inneemt. De bezoeker wordt letterlijk in het spel betrokken, of aangezet tot eigen initiatief. Speelt zich af op locatie.
Multimediatheater
Theatervormen waarin 'nieuwe' media en technologieën (video, computers) een belangrijke rol spelen.
Avatar
Een virtueel alter ego van een reëel persoon in een virtuele wereld (internet, game) of in een fantasiewereld.
Virtual reality
Met de computer (computeranimaties) gemaakte kunstmatige wereld.
Realitysoap
Reeks televisieprogramma's waarin, vergelijkbaar met de soap, een verhaal zich in de loop van een reeks dagelijkse of wekelijkse uitzendingen voltrekt. De inhoud is niet verzonnen, maar wordt bepaald door werkelijke gebeurtenissen. In Nederland bijvoorbeeld 'Big Brother'.
Video-installaties
kunstwerk waarin een of meerdere videomonitoren een rol spelen. Bij een video-installatie speelt de opstelling van de monitoren in de expositieruimte en de eventuele combinatie met andere objecten in deze ruimte een rol.