Regioner och kommuner

regionfullmäktige
Click the card to flip 👆
1 / 12
Terms in this set (12)
skolpliktI Sverige har vi 10-årig obligatorisk skola från sex års ålder. Det kallas skolplikt. Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla elever i kommunen möjlighet till skolgång.skollagenInnehåller grundläggande regler för skolan. Exempelvis att alla barn i Sverige har rätt till likvärdig utbildning, samt är måste gå i skolan.