Engelska 9 - Testing times

inventor
Click the card to flip 👆
1 / 31
Terms in this set (31)
matterha betydelseobsessedbesattplenty ofmassor avprepareförberedareviserepeterasucceedlyckasthroughgenomkeylösningworthvärd/värtafterwardsefteråtcalmlugnpeer pressuregrupptryckimpactpåverkanrecognizeerkänna/insesurvivalöverlevnadimitatehärma/imiteradeveloputvecklaadmirebeundraskip classskolkashopliftingsnattasensibleförnuftig