Levensbeschouwing begrippen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afleggen
het verzorgen van het stoffelijk overschot
schouwen
het constateren van de dood
codial
verklaring voor orgaan- en weefseltransplantatie
aanzeggen
het huis aan huis mededelen door een bode van het overlijden van een buur, een goede kennis of een dorpsgenoot
aangifte doen
het melden van het overlijden van een persoon op de afdeling bevolking van de gemeente
mortuarium
speciale plaats waar in de tijd tussen het overlijden en de begrafenis het stoffelijk overschot wordt opgebaard
crematie
verassing van het stoffelijk overschot
sectie
het onderzoeken van het stoffelijk overschot
gedachtenisprentje
Tekst over overledene, vaak met foto ook wel bidprentje genoemd gewoonte in de R.K-kerk
condoleren
deelneming betuigen met de nabestaanden
heilig oeliesel
symbool bij katholiek sacrament dat iets met de dood te maken heeft
rituele wassing
het wassen van de overledene thuis of in de moskee
kaddisj
op een jaarlijkse sterfdag zeggen de nabestaanden een gebed om god te prijzen, joods ritueel