19 terms

herb practicum

downward draining, drain damp, wind damp
STUDY
PLAY
rhei radix et rhizoma
da huang
cannabis semen
huo ma ren
poria
fu ling
polyporus
zhu ling
alismatis rhizoma
ze zie
plantaginis semen
che qian zi
akebiae caulis
mu tong
junci medulla
deng xin cao
benincasae semen
dong gua zi
stephaniae tetrandrae radix
han fang ji
chaenomelis fructus
mu gua
acanthopanacis cortex
wu jia pi
poriae cutis
fu ling pi
poriae sclerotium pararadicis
fu shen
poriae rubra
chi fu ling
coicis semen
yi yi ren
artemisiae scopariae herba
yin chen/yin chen hao
angelicae pubescentis radix
du huo
taxilli herba
sang ji sheng