20 terms

innebörd av begrepp occh förkortningar

STUDY
PLAY
CNS
Centrala nervsystemet
PNS
Perifera nervsystemet
autonoma nervsystemet
rörelser per automatik, som vi ej styr
somatiska nervsystemet
den viljemässiga styrningen av våra rörelser
meningea
hjärnhinna- omger hjärna och ryggmärg
dermatom
hudområde som försörjs av en viss del av ryggmärgen, olika omåden per olika delar av märgen
CSV( CSF)
CerebroSpinal Vätska (Fluid) = vätska som omger hjärna och ryggmärg
ICP
Inter Cranial Pressure = Tryck inne i huvudet
diadokokinesi
test för lillhjärnan, skruva glödlampa
kraniotomi
öppnar skallbenet för borttagning av ngt, eller stopp av blödning
babinskis tecken
spetsigt föremål under fotsula, tå uppåt = något är fel
Grassets tecken
ligg ner - håll upp armarna och håll kvar, ramlar de = något är fel
SLR
Straight Leg Raise = undersökning om diskbråck
RLS
Reaction Level Scale, reaktionsgradskala
lumbalpunktion
punktera nedre delen av ryggen tex, ryggmärgsprov
IOP
Intra Ocular Pressure = mätning av trycket i ögat
oftalmoskop/i
instrument & metod för undersökning av ögonen
Webers test/ Rinnes test
undersökning av hörsel med stämgaffel
otoskop/i
instument och metod för undersökning av örat, främst yteröra och trummhinna
tympanoplastik
operation av skadad trummhinna