Les maladies infantiles

la diphtérie
Click the card to flip 👆
1 / 10
Terms in this set (10)
černý kašel
hepatitida
dětská obrna
spalničky
zarděnky
příušnice
pravé neštovice
plané neštovice