Ekonómia

Predmet ekonómie
Click the card to flip 👆
1 / 32
Terms in this set (32)
Predmet ekonómie
Ľudské správanie, humanitný odbor
Ekonómia
Veda ktorá skúma jednotlivca a jeho správanie na trhu
Ekonomika
Súbor všetkého
Aké su vzácne zdroje?
Obmedzené zdroje
Aké su voľné zdroje?
Bezplatné
Čo je najcitlivejšie na ekonomické zmeny?
Peňaženka
Makroekonómia
Vníma ekonómiu ako celok
Mikroekonómia
Ekonómia jedného človeka
Kto je otcom ekonómie a z akej vedy pochádza ekonómia?
Adam Smith a z filozofie
Neviditeľná ruka trhu
Podľa toho ako ľudia konajú (sebeckosť) tak sa mení a funguje ekonómia
Potreba a typy potrebyPocit nedostatku, základné, vyššie, pseudo potrebyStatokUspokojenie potrebyInfláciaZvyšovanie cenyDefláciaZnižovanie cienHDPHrubý domáci produkt - súčet všetkých vyrobených statkov a služieb ktoré boli aj predanéČo dávam do podnikania?Pôdu, prácu, kapitálPonukaMnožstvo tovaru ktoré je schopné vyrobiťDopytMnožstvo tovaru ktoré sú domácnosti schopné kúpiťMonopolPodnikanie si určuje cenu za výrobokAkí hlavní činitelia su v ekonomickom kolobehu?Domácnosť, podnik a štátKonkurenciaDôležitá pre podnikanie, súperenie medzi podnikmiRacionalizmusSpôsob ako niekto získava statkyDomácnosťKupovaťPodnikyUspokojovať potrebyŠtátDáva pozor na kolobehEkonomické otázkyČo - tovar Ako - kto bude vyrabáť Pre koho - konečný spotrebiteľTypy ekonomikyTradičná, príkazová, trhová, zmiešanáTradičná ekonomikaZvyky a tradície, výmenný obchodPríkazová ekonomikaRiadená z centra (štát)Trhová ekonomikaEkonomika voľnej súťaže, väčšina podnikov v súkromnom vlastníctveZmiešaná ekonomikaZmiešanie viacerých ekonomických systémov+ Rozdiel medzi Keynesom a HayekomKeynes - chcel reguláciu ekonomiky od štátu Hayek - bol proti regulácii